Nhạc trên băng Moebius

3 responses to “Nhạc trên băng Moebius

  1. Hay thật. Ngày trước em có nhớ một người bạn nói người ta tìm thấy cả cấu trúc fractal trên nhạc của Bach. Đúng là một liên kết tuyệt vời 🙂

  2. Nghệ thuật đối âm.

  3. Không hiểu gì cả. Bác nào giải thích hộ tôi được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s