Category Archives: Relaxation

Gà quay kiểu Schrödinger

(từ W.H. Zurek, Physics Today số tháng 10/2014, trang 44).

Advertisement

Hành khúc vật lý

Nhân dịp LHC đang tiến hành thí nghiệm va chạm giữa proton và hạt nhân (của nguyên tử chì), mời các bạn nghe lại bài hát của Vladimir Vysotsky (bằng tiếng Nga) từ những năm 1960:

Nhạc trên băng Moebius