Category Archives: Talks

Bài nói chuyện ở trường Hà Nội – Amsterdam

Hôm nay (28/12/2011) tôi có một buổi nói chuyện cho học sinh trường phổ thông trung học Hà Nội – Amsterdam. Đầu đề của bài nói chuyện là “Các hằng số vật lý”. Bản pdf của bài nói chuyện ở đây.

Bài giảng ở Viện Toán

Bạn nào quan tâm có thể xem bài giảng của tôi ở Viện Toán:
Các chất lỏng lượng tử và vật lý lỗ đen.

Nói chuyện khoa học

Bạn nào quan tâm có thể xem slides của buổi nói chuyện khoa học cho công chúng do tôi trình bày ở Wheeler Opera House, Aspen, Colorado trong khuôn khổ một hội nghị ở Aspen Center for Physics.