Tuổi chó, tuổi người

Trong dân gian, người ta hay nói: một tuổi chó bằng 7 tuổi người. Một con chó 8 tuổi như vậy sẽ già bằng một người 8×7=56 tuổi. Tuy nhiên gần đây các nhà khoa học, bằng cách nghiên cứu những biến đổi của ADN do quá trình lão hoá gây ra, đã tìm được một công thức chính xác hơn

tuổi_người = 16 ln(tuổi_chó) + 31

trong đó tuổi người và tuổi chó đều đo bằng năm, và ln là logarit tự nhiên.

age conversion

Vì 16 ln(2)≈11, nếu tuổi chó tăng gấp đôi thì tuổi người tăng thêm 11.

Chó 1 tuổi già bằng người 31 tuổi
Chó 2 tuổi già bằng người 42 tuổi
Chó 4 tuổi già bằng người 53 tuổi
Chó 8 tuổi già bằng người 64 tuổi
Chó 16 tuổi già bằng người 75 tuổi

Ta thấy quá trình già đi của chó càng ngày càng chậm lại so với người. Bài báo chỉ nghiên cứu các con chó từ 16 tuổi trở xuống, nhưng nếu ta ngoại suy công thức này thì ta sẽ có:

Chó 32 tuổi già bằng người 86 tuổi
Chó 64 tuổi già bằng người 97 tuổi
Chó 128 tuổi già bằng người 108 tuổi
Chó 256 tuổi già bằng người 119 tuổi….

Nếu vậy thì tuổi thọ con người không thể kéo dài quá 405 (=31+11×34) tuổi, vì tuổi chó tương đương sẽ là 234 = 17 tỷ tuổi, lớn hơn tuổi của vũ trụ! 😀

Bài báo gốc: T. Wang et al., Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks, https://doi.org/10.1101/829192

Advertisement

One response to “Tuổi chó, tuổi người

  1. Thanh Phan Đình

    Chú chó trong hình có phải là cún cưng của Tom Hanks không vậy Thầy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s