Category Archives: education

Khoá học trực tuyến về cơ học lượng tử

Giới thiệu với các bạn khoá học về cơ học lượng tử do Barton Zwiebach, giáo sư MIT, dạy. Khoá học sẽ bắt đầu ngày 15/2/2015.