Bài tập về scaling (2)

Cho biết tốc độ tiêu thụ năng lượng W của các động vật biến thiên theo khối lượng M theo quy luật W\sim M^{3/4} (định luật Kleiber đã nhắc đến ở bài trước). Hỏi nhịp tim biến thiên theo khối lượng như thế nào?

2 responses to “Bài tập về scaling (2)

  1. Cứ một nhịp tim, cần năng lượng w~M để bơm máu qua tim.
    r là tốc độ đập của tim (bpm) ở trạng thái nghỉ, ta có rw~rM~W~M^{3/4}.
    Suy ra z = {-1/4}
    Sinh vật càng nhẹ cân tim đập càng nhanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s