Người thầy thứ hai

Câu chuyện xảy ra vào những năm 1970. B. là nghiên cứu sinh của Benjamin Lee, một ngôi sao đang lên của vật lý hạt cơ bản. Một hôm Benjamin Lee bị tai nạn giao thông chết, lúc đó ông mới 42 tuổi. B. rất lo lắng vì không còn người thầy hướng dẫn và định từ bỏ ngành vật lý. Mấy hôm sau khi B. đang ngồi trong phòng làm việc thì một giáo sư bước vào phòng. Ông đề nghị tất cả các nghiên cứu sinh đi ra ngoài, trừ B. Ông nói với B.: “Tôi không được như Benjamin Lee, tôi không biết tôi có xứng đáng làm người hướng dẫn luận án của anh không, nhưng tôi sẽ rất vinh dự nếu anh đồng ý làm học trò của tôi”. B. sau này trở một nhà vật lý có tiếng. Người hướng đẫn luận án thứ hai của anh là Yoichiro Nambu, người đã có những phát kiến lớn trong vật lý ngay từ những năm 1960 (về phá vỡ đối xứng, mô hình quark và lý thuyết dây), giải Nobel năm 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s