TASS được quyền tuyên bố

Lúc 51:16 của video cuộc họp báo ngày 12/2 có một chi tiết thú vị. Phóng viên Andrei Sitov của TASS nói là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng đo sóng hấp dẫn bằng giao thoa là hai tác giả Liên Xô, vào năm 1962. Bài báo của hai tác giả đó là

M.E. Gertsenshtein, V.I. Pustovoit, “On the detection of low frequency gravitational waves”. Sov. Phys. JETP 43, 605–607 (1963).

 

2 responses to “TASS được quyền tuyên bố

  1. Liệu kết quả này có ảnh hưởng gì đến khả năng phát hiện sóng hấp dẫn Big Bang của BICEP2 không ạ?

  2. The question had been indeed asked before and was answered 🙂
    http://www.scientificamerican.com/article/not-all-gravitational-waves-are-created-equal/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s