Chị Lưu Lệ Hằng ở Việt Nam

Sắp tới chị Lưu Lệ Hằng (Jane Luu, xem thêm bài Vành đai Kuiper) sẽ có một số cuộc nói chuyện ở Việt Nam về đề tài “Cách nhìn mới về hệ mặt trời”

Ở Quy Nhơn: 15h30 – 17h00 ngày 21/7/2015, Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh, Số 02 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Ở Huế: 8h00 – 10h30 ngày 23/7/2015, Giảng đường 1, trường Đại học Sư Phạm Huế, 32 Lê Lợi, TP. Huế

Ở Hà Nội: 14h-16h30 ngày 24/7/2015, Hội trường tầng 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội.

4 responses to “Chị Lưu Lệ Hằng ở Việt Nam

  1. giáo sư cho cháu hỏi cuộc nói chuyện dùng tiếng anh hay tiếng việt vậy

  2. Bài nói chuyện bằng tiếng Anh và có người dịch ra tiếng Việt. Ở HN giáo sư đang có ý định nói bằng tiếng Anh (chậm), nhưng có thể vẫn sẽ như Huế, Quy Nhơn, sẽ nói tiếng Anh (tốc độ bình thường) và có người dịch ra tiếng Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s