Thư ngỏ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập

Bạn nào quan tâm có thể xem thư của chúng tôi ở đây:

https://sites.google.com/site/damtson/thu-ngo-nguyen-quang-lap

Comments are closed.