Bài toán đếm gà

Nhà Lan có 4 chuồng gà, mỗi chuồng có 8 con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?

\textrm{A.}~ 4\times 8 \qquad \textrm{B.}~ 8\times 4\qquad \textrm{C.}~ 8+4! \qquad \textrm{D.}~4^{\,\frac84+\frac48}

\textrm{E.}~ \displaystyle{\frac {\textrm{d}}{\textrm{d}x}} x^{8/4} \bigg|_{x=\frac{4^8}{8^4}}

Advertisement

3 responses to “Bài toán đếm gà

  1. Nếu bỏ qua chuyện đơn vị tính thì cả 4 đáp án đều đúng vì chúng diễn đạt 4 cách đếm khác nhau (nói bừa chứ em cũng mới chỉ hình dung ra 3 kiểu đếm A, B, D chứ cái C chưa biết phải đếm ntn). Có lẽ để đầy đủ thì cần viết cả đơn vị tính vào, khi đó đúng sai sẽ thể hiện ở đơn vị tính, nói cách khác là thể hiện ở việc hiểu cách đếm đc đưa ra (chứ k0 phải ở thứ tự của cách viết A hay B – trước hay sau).
    BTW. C và D chắc chắn k0 phải cách dùng cho tiểu học rồi.

  2. Tôi mới thêm một đáp án nữa (đáp án E).

  3. Em không được hiểu rõ lắm về cách tính đáp án E, vì theo em hiểu (x^8/4)’ = x, theo bài ra thì x= 4^8/8^4 = 2^4, tính ra = 16 # 32.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s