Lực bất tòng tâm

Có những lúc ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Đó là tại sao? Chủ yếu là do một trong hai nguyên nhân: hoặc là khối lượng bất tòng tâm, hoặc là gia tốc bất tòng tâm.

Tiểu đội trưởng của chúng tôi là một người giỏi vật lý, đặc biệt là anh ta có biết thuyết tương đối và sự thống nhất của không gian và thời gian. Hôm qua anh ra lệnh: “Các đồng chí đào hào bắt đầu từ chỗ này đến tối!”

Tôi đọc bài “Local and Global in Geometry” của Gromov mấy lần, hình như cuối cùng cũng lờ mờ hiểu được ý chính. Bài báo giải thích nghịch lý: tại sao thế giới thì phẳng, mà thớt ở nhà toàn vênh?

2 responses to “Lực bất tòng tâm

  1. Lực bất tòng tâm còn gây ra momen quay cho vật nữa!

    Anh tiểu đội trưởng ấy bị thương hai lần, một lần ở tay trái và một lần ở đèo Pha Đin.

  2. Bài viết của chú thật dí dỏm. Cháu sẽ trau dồi tiếng Anh để đọc được bài viết được trích ở trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s