Các bài giảng của Susskind về vật lý lý thuyết

Giới thiệu với các bạn một trang mạng mới: http://theoreticalminimum.com/, có nhiều bài giảng của Leonard Susskind về vật lý lý thuyết. Tôi mới xem qua thì có vẻ bổ ích. Tên của trang mạng có nguồn gốc từ tên những kỳ thi nổi tiếng Landau tổ chức để chọn sinh viên cho mình. (Hiện nay một số người vẫn duy trì kỳ thi này: http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=minimum).

6 responses to “Các bài giảng của Susskind về vật lý lý thuyết

  1. Em xin phép GS cho em được post thông tin lại trên trang web của khoa Lý, ĐHKHTN Hà Nội, http://physics.hus.vnu.edu.vn/

  2. Thưa GS,
    Em vừa được biết Caltech đang đưa loạt bài giảng nổi tiếng về vật lý của Feynman lên mạng internet cho mọi người đọc miễn phí: http://feynmanlectures.caltech.edu/
    Trân trọng.

  3. Thưa GS
    Em vừa thấy có bài báo này viết về Hố Đen trên mạng nhưng em đọc hầu như là không hiểu gì giáo sư có thể xem qua và giải thích tóm tắt lại cho em được không ạ http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=34811&amp%3Butm_campaign=facebook&amp%3Butm_medium=ijaa

  4. Susskind’s lectures are highly recommended to physics students !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s