Khuyến khích versus tạo cơ hội

Nghe bên lề hội nghị “Windows on the Universe 2013” ở Quy Nhơn. Phóng viên phỏng vấn giáo sư David Gross (giám đốc Viện vật lý lý thuyết Kavli ở Đại học California, Santa Barbara, giải Nobel Vật lý năm 2004).

Phóng viên: What should we do to encourage young people to go to science?

David Gross: Young people don’t really need a lot of encouragement; they need opportunities. I was in Ho Chi Minh City and I met many young students who want to enter science. What you need to do is to provide more opportunities for them.

One response to “Khuyến khích versus tạo cơ hội

  1. Câu trả lờ hay thực!
    Đúng là tuổi trẻ nhiều ước mơ.. Cần gì khuyến khích.
    Chỉ cần cơ hội, điều kiện ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s