Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam đã được đăng. Tôi xin khuyến khích các bạn nào quan tâm đọc và góp ý cho ban soạn thảo. Các ý kiến sẽ được nhận đến ngày 31/3/2013, và người Việt Nam ở nước ngoài cũng được góp ý. Theo ông Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp, “không có gì cấm kỵ” trong việc góp ý. Tôi đã gửi ý kiến của mình đi, bạn nào quan tâm có thể đọc ở đây.

Viết thêm ngày 1/2/2013: mời các bạn xem trang Cùng viết Hiến pháp.

Comments are closed.