Cách ngôn toán học

Sự đểu giả của hắn không có giới hạn, không có đạo hàm và không biểu diễn được qua các hàm số sơ cấp.

Nếu tôi nhìn được xa hơn người khác đó là vì tôi đứng giữa vai của những người lùn (Sidney Coleman).

Tầm nhìn càng rộng thì góc nhìn càng tù.

Số máy quý khách vừa gọi là số thuần ảo. Xin quý khách vui lòng quay máy điện thoại 90 độ rồi gọi lại.

Xác suất bạn trúng xổ số độc đắc lần nào cũng như nhau và không phụ thuộc vào việc bạn có mua vé xố số hay không.

Minh Mạng vừa lên ngôi đã phải đối phó với cuộc khởi nghĩa của ba anh em Phan Bá Vành, Phan Bá Trường và Phan Bá Nhóm.

Địa ngục toán học là nơi bia đóng vào chai Klein.

2 responses to “Cách ngôn toán học

  1. Since the mathematicians have invaded the theory of relativity, I do not understand it myself anymore, said Einstein 😀

  2. Cao siêu quá, tui chẳng hiểu gì :-??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s