Chờ tin về boson Higgs

Hôm nay lúc 20h giờ Hà Nội (14 giờ ở Geneva) sẽ có một seminar về hạt Higgs tại phòng thí nghiệm CERN. Hạt Higgs có một vai trò rất quan trọng trong vật lý hạt cơ bản, liên quan đến cơ chế làm cho các hạt cơ bản có khối lượng. Đây là hạt cuối cùng trong mô hình chuẩn chưa được tìm ra. Có tin đồn rằng trong seminar này người ta sẽ đưa ra những bằng chứng (nhưng chưa phải hoàn toàn thuyết phục) là hạt Higgs có tồn tại và có khối lượng khoảng 125 GeV.

Seminar sẽ được truyền trên net: http://webcast.web.cern.ch/webcast/

Glashow (giải Nobel vật lý năm 1979) viết như sau khi được hỏi về hạt Higgs:

They said when the collider goes on
Soon they’d see that elusive boson
Very soon we shall hear
Whether Cern finds it this year
But it’s something I won’t bet very much on.

Tiên đoán của các nhà vật lý khác có thể xem ở: http://www.guardian.co.uk/science/blog/2011/dec/06/is-higgs-boson-real

Advertisement

2 responses to “Chờ tin về boson Higgs

  1. Giao su co the cho biet y kien ca nhan cua giao su ve viec ton tai hat Higg duoc khong a?

  2. It is amazing news, however we still have to wait until 2013 to confirm the Higgs boson. We need 4 more Higgs particles for Supersymmetry’s model.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s