Chuyện cười toán học

Thi miệng. Giáo sư bảo sinh viên:

− Em hãy biểu diễn số e thành chuỗi.

Sinh viên:

− Một cộng một trên MỘT cộng một trên HAI cộng một trên BA cộng một trên BỐN…

− Làm sao em cứ phải hét tướng lên như thế?

− Vì những cái dấu chấm than…

2 responses to “Chuyện cười toán học

  1. Sinh viên càng ngày càng giỏi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s