Đố vui về giải Nobel 2010

Trong những người được giải Nobel năm nay có 2 người sinh ra tại cùng một thành phố. Đó là thành phố nào?

7 responses to “Đố vui về giải Nobel 2010

  1. Trường Xuân.

    Mà sao bác để ý hay vậy. Bác không hỏi thì tôi chịu không nghĩ đến.

  2. Không có bác ạ!

  3. Changchun, China (nhưng một trong hai người này không phải là người Trung Quốc!)

  4. Chắc là Trường Xuân, hay thủ đô Tân Kinh của Mãn Châu Quốc cũ.

  5. Ai ở Chanchun nữa thế KHG?

  6. @a3k37: Ei-ichi Negishi, một trong 3 người thắng giải Hóa Học, là người Nhật sinh ra ở Changchun.Người còn lại tất nhiên là Liu Xiaobo, nhưng chắc là dân TQ không ai biết ông này mà lại biết về Negishi, thật là nhiều trớ trêu!

  7. Bác Sơn dạo này bận à?. Sao đợi mãi không thấy phòng đọc có bài mới thế ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s